Acute pancreatitis

Instructies voor aanmelden

  • Bel een van de coördinerend arts-onderzoekers van de Pancreatitis Werkgroep Nederland om de patiënt aan te melden
  • Indien de casus geschikt is om aan het Expertpanel voor te leggen ontvangt u een wachtwoord voor het aanmeldformulier
  • Sla het formulier op uw computer op voordat u het gaat invullen
  • Open het formulier met het wachtwoord
  • Het formulier bestaat uit a) decursus b) huidige klinische parameters c) beeldvorming
  • Vul het formulier zo volledig mogelijk in, maar houdt het kort en bondig en vergeet niet minimaal 10 coupes van de meest recente CT scan toe te voegen (printscreen van geanonimiseerd beeld + kopiëren + plakken)
  • Mail het ingevulde formulier naar expertmail@pancreatitis.nl  
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail
  • De coördinerend arts-onderzoeker stuurt de casus door naar de leden van het Expertpanel
  • De volgende dag (< 24 uur) ontvangt u een eerste gebundeld advies via de coördinerend arts-onderzoeker per e-mail én telefoon

De behandelend arts kan de Expert adviezen gebruiken om zijn behandelbeleid te onderbouwen en/of bij te sturen en zo nodig besluiten de patiënt te verwijzen naar een centrum waar de voorgestelde behandeling uitgevoerd kan worden.

Algemene contactinformatie
Algemeen nummer datacenter (Alleen tijdens kantooruren) 088-320 8942
Fax 088-320 7070
Mobiele telefoonnummers artsonderzoekers (24/7, 365 dagen per week)
Sven van Dijk 088-320 7052 s.vandijk@pancreatitis.nl
Lotte Boxhoorn 088-320 7053 l.boxhoorn@pancreatitis.nl
Devica Umans 088-320 7051 d.umans@pancreatitis.nl
Christa Sperna Weiland 088-320 7054 c.spernaweiland@pancreatitis.nl