Acute pancreatitis

Instructies voor aanmelden

 • Neem tussen 9.00 en 17.00 contact op met één van de coördinerend arts-onderzoekers van de Pancreatitis Werkgroep om de casus aan te melden.
 • In overleg wordt gekeken of de casus geschikt is om aan het Expertpanel voor te leggen.
 • Wordt de casus geschikt geacht, dan ontvang u het aanmeldformulier via de e-mail.
 • U vult het formulier volgens de onderstaande instructies in.
 • Mail het ingevulde formulier voor 17.00 uur naar expertmail@pancreatitis.nl
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail.
 • De coördinerend arts-onderzoeker stuurt de casus door naar de leden van het Expertpanel.
 • Indien u het formulier voor 17.00 heeft verstuurd ontvang u de volgende dag een gebundeld advies van de coördinerend arts-onderzoeker per e-mail én telefoon

Instructies invullen formulier

 • Per email ontvang u het aanmeldformulier.
 • Sla het formulier op uw computer op voordat u het gaat invullen.
 • Het formulier bestaat uit a) decursus b) huidige klinische parameters c) beeldvorming
 • Vul het formulier zo volledig mogelijk in, maar houdt het kort en bondig.
 • Daarnaast ontvangt u een email met link voor uploaden van de laatste CT-scan in Fysicon (EVOCS).
  • Hiervoor moet de CT-scan eerst op een CD-rom worden gezet (via afdeling radiologie).
  • CT-scan kan vervolgens geupload worden via knop "add folder with DICOM files"
 • E-mail het ingevulde formulier voor 17.00 uur naar expertmail@pancreatitis.nl

Contactinformatie voor aanmelden: 088-3208942.