COMBO

De COMBO-studie is een cluster gerandomiseerde studie waarbij we doormiddel van een ‘stepped-wegde’-design het effect van een evidence-based management protocol op de kwaliteit van leven en de pijnscores van chronische pancreatitis patiënten bestuderen. Gedurende de periode van september 2020 tot augustus 2023 zijn de 26 deelnemende ziekenhuizen overgegaan tot het evidence-based managementprotocol. In totaal zijn er 520 patiënten geïncludeerd.

Klik hier voor het gepubliceerde protocol.

De eerst resultaten worden verwacht medio 2024.

 

Informatie voor behandelaars

BEHANDELPROTOCOLLEN CHRONISCH PANCREATITIS

  • Endocriene pancreasinsufficiëntie
  • Exocriene pancreasinsufficiëntie en PERT
  • Leefstijlaanpassingen
  • Pijn management
  • Botgezondheid
  • Voedingsstatus

PS: door het aflopen van de COMBO-studie is het helaas niet meer mogelijk de behandelprotocollen in de vorm van een webapplicatie aan te bieden. Wel zijn de behandelprotocollen, zoals deze zijn toegepast in de COMBO-studie, vrij beschikbaar in PDF.

Informatie voor patiënten

Voor meer informatie over chronische pancreatitis kunnen patiënten verwezen worden naar het kennisplatform pancreatitis