PARROT

PATIËNT MET ACUTE PANCREATITIS --> BEL 0883207051!

 
   

 

Link naar Siilo arts-onderzoeker voor aanmelden patiënten voor screening:

Siilo

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTACTGEGEVENS ARTS-ONDERZOEKERS (24/7 BEREIKBAAR)

Hannah Pauw      088-320 7051       ha.pauw@antoniusziekenhuis.nl
Anne Nagelhout    088-320 8653       a.nagelhout@antoniusziekenhuis.nl
Michiel Francken   088-320 7052       m.francken@antoniusziekenhuis.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------


INCLUSIECRITERIA
 • Acute pancreatitis (≥ 2 van de 3 criteria)
  • Pijn in de bovenbuik
  • > 3x verhoogd serum amylase en/of lipase
  • Aanwijzingen voor acute pancreatitis op CT?
 • Diagnose < 24 uur
 • Begin symptomen < 72 uur
 • Leeftijd ≥ 18 jaar
EXCLUSIECRITERIA
 • Etiologie: post-ERCP, maligniteit, trauma

 • Post-operatieve pancreatitis

 • Intra-operatieve diagnose

 • Immuungecompromiteerde patiënten

 • Zwanger en/of borstvoeding

 • Voorgeschiedenis van acute of chronische pancreatitis


Onderzoeksteam

Principal investigators:
Prof. dr. Hjalmar van Santvoort, HPB-chirurg St. Antonius
Dr. Robert Verdonk, MDL-arts St. Antonius

Postdoctorale onderzoeker:
Dr. Fons van den Berg, AIOS Medische Microbiologie AmsterdamUMC

Studiecoördinator:
Drs. Hannah Pauw, arts-onderzoeker

Achtergrond en doel

Achtergrond
Acute pancreatitis is een veelvoorkomende gastro-intestinale aandoening waarvoor patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis. Ongeveer 20% van de patiënten met acute pancreatitis ontwikkelt ernstige complicaties zoals (multi) orgaan falen, (peri-) pancreatische necrose en secondaire infecties (o.a. geïnfecteerde necrose, bacteriemie, pneumonie). De darmen, en in het bijzonder het microbioom, spelen waarschijnlijk een rol in het ontwikkelen van infectieuze complicaties. Korte vetzuurketens die worden geproduceerd door de intestinale microbiota zijn bekende modulatoren van de immuunrespons en hebben lokale gunstige effecten op de darmwand en microbiota. In de huidige praktijk zijn er geen effectieve therapieën die kunnen worden toegediend in de vroege fase ter voorkoming van deze ernstige complicaties. Wij hypothetiseren dat orale toediening van tributyrine, een pro-drug van butyraat, mogelijk een positief effect heeft op het ziektebeloop en geschikt is als profylactische therapie.

Doel
Het primaire doel is het onderzoeken van het effect van orale tributyrine op plasma endotoxine concentraties na drie dagen behandeling bij patiënten met acute pancreatitis.

PICO

P: 1e episode acute pancreatitis

I: 3dd orale tributyrine

C: 3dd placebo

O: serum endotoxine op dag 3 

Design:
Fase IIa (Proof of concept) dubbel geblindeerde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde voedingssupplementstudie