Chronische pancreatitis

CHRONISCHE PANCREATITIS EXPERT PANEL

Wilt u graag het chronische pancreatitis Expertpanel raadplegen? Meld de casus dan eerst telefonisch aan bij de coördinator van het Chronische Pancreatitis Expertpanel (T: 088 – 3207050). Alleen aanvragen die van te voren zijn aangemeld en zijn overlegd met de coördinatoren worden in behandeling genomen.

Graag verzoeken wij u het onderstaande formulier beknopt, maar volledig, in te vullen. Wij zullen de casus namens u presenteren aan de leden van het Expertpanel.

Instructies voor aanmelden

  • Neem tussen 9.00 en 17.00 contact op met de coördinator van het Chronische Pancreatitis Expertpanel (T: 088 320 7050) om de casus aan te melden. 
  • In overleg wordt gekeken of de casus geschikt is om aan het Expertpanel voor te leggen.
  • Wordt de casus geschikt geacht, dan ontvang u het aanmeldformulier via de e-mail.
  • U vult het formulier zo volledig mogelijk in, inclusief duidelijke vraagstelling en verstuur de beeldvorming via Siilo.
  • De leden van het Chronische Pancreatitis Expertpanel geven schriftelijk advies over de casus. 
  • De gebundelde adviezen ontvangt u per e-mail én telefoon. 
  • Wij streven ernaar binnen 4 dagen na aanmelding het advies terug te koppelen.