POEMA

MELD A.U.B. ALLE PATIENTEN MET EEN ACUTE PANCREATITIS AAN BIJ HET DATACENTER (088-320 7051)!

Algemene contactinformatie
Algemeen nummer datacenter (kantooruren) 088-320 8942
Fax 088-320 7070

 

Mobiele telefoonnummers arts-onderzoekers (24/7)
Hester Timmerhuis 088 320 7051 h.timmerhuis@antoniusziekenhuis.nl 
Christa Sperna Weiland 088 320 7054 c.spernaweiland@antoniusziekenhuis.nl
Noor Sissingh 088 320 7052 n.sissingh@antoniusziekenhuis.nl

 

Inclusiecriteria

Bewezen acute pancreatitis

  • Buikpijn
  • > 3x verhoogd lipase/amylase
  • Aanwijzingen acute pancreatitis op CT-abdomen

 

Exclusiecriteria
  • > 72 uur klachtn passende bij pancreatitis
  • Leeftijd <18 jaar
  • Recidiverende pancreatitis of chronische pancreatitis (volgens M-ANNHEIM criteria)
  • Huidig of recent (< 2 maand) antibioticagebruik
  • Zwangerschap

 

Onderzoeksteam
Principal investigator:
Prof. Hjalmar van Santvoort, chirurg

Studiecoördinator:
Hester Timmerhuis, arts-onderzoeker
Fons van den Berg, arts-onderzoeker

Achtergrond
Acute pancreatitis is een ontsteking van de alvleesklier en gaat gepaard gaat met onder andere hevige, acute buikpijn. De aandoening heeft meestal een gunstig beloop en gaat spontaan binnen een week over. Echter 1 op de 10 patiënten ontwikkeld een ernstige vorm, dat kan lijden tot ernstige complicaties of zelfs overlijden. Het is op dit moment niet duidelijk waarom de ene patiënt een ernstige vorm krijgt, en de andere niet. Er is een sterk vermoeden dat de darmflora een belangrijke rol speelt. Dit willen wij verder uitzoeken door middel van het onderzoeken van ontlasting (poep), speeksel en bloed van patiënten met acute pancreatitis.

Doel
Het doel van dit onderzoek om de invloed van de darmflora (darmbacteriën en andere micro-organismen) op het ontstaan en beloop van alvleesklierontsteking te bestuderen.

PICO
P            250 patiënten met acute pancreatitis

I              Afname bloed, speeksel, ontlasting en rectale swab

C            -

O            (Voorspelling) van ernst, infectieuze complicaties           

Design
POEMA is een prospectieve translationele observationele cohortstudie, die multicenter zal worden uitgevoerd in 20 Nederlandse ziekenhuizen. De beoogde inclusieduur is 2 jaar (2018-2020).